Thêm Lô trái phiếu 300 tỷ đồng của Năng lượng Nam Phương chưa thể thanh toán lãi

Lô trái phiếu bị chậm gần 10 tỷ tiền lãi của Năng lượng Nam Phương có mã NPECH2229001 với giá trị phát hành 300 tỷ đồng. Dự kiến số lãi này sẽ được tổ chức phát hành chi trả vào cuối năm 2023…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chỉ trong thời gian từ 24/8 đến nay, Năng lượng Nam Phương đã phải 3 lần công bố chậm thanh toán lãi đối với các lô trái phiếu của mình
Chỉ trong thời gian từ 24/8 đến nay, Năng lượng Nam Phương đã phải 3 lần công bố chậm thanh toán lãi đối với các lô trái phiếu của mình

Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Nam Phương (Năng lượng Nam Phương) vừa công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán lãi đối với lô trái phiếu có mã NPECH2229001 với số tiền lãi hơn 9,8 tỷ đồng.

Đây là số tiền lãi mà Năng lượng Nam Phương phải thanh toán cho kỳ lãi từ ngày 18/6 - 18/9/2023 (3 tháng/lần). Doanh nghiệp này cũng cho hay, ngày thanh toán dự kiến cho kỳ lãi này là ngày 31/12/2023.

Nguyên nhân của việc chậm thanh toán này được Năng lượng Nam Phương cho biết là do thị trường tài chính, thị trường gang thép diễn biến không thuận lợi, dẫn đến tổ chức phát hành chưa thu xếp kịp nguồn tiền để thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn so với kế hoạch.

Theo tìm hiểu, lô trái phiếu có mã NPECH2229001 được Năng lượng Nam Phương phát hành ngày 18/3/2022, có kỳ hạn 7 năm và sẽ đáo hạn vào 18/3/2029. Giá trị phát hành 300 tỷ đồng, gồm 3 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, đây là lô trái phiếu được tính lãi kết hợp. Trong đó, lãi suất đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 10,5%/năm. Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo áp dụng là tổng của 4,7%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó; Không thấp hơn 10,5%/năm. Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng bằng đồng Việt Nam (trả lãi cuối kỳ) áp dụng cho khách hàng cá nhân do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Sở Giao dịch I), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Sở Giao dịch), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Chi nhánh Thành phố Hà Nội) công bố vào (và trước thời điểm 11:00 sáng) ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi đó(kỳ tính lãi kéo dài 3 tháng liên tục từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn).

Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Tài sản đảm bảo cho việc phát hành được Năng lượng Nam Phương sử dụng bao gồm: Động sản tại các dự án của các công ty con; Bất động sản, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải của các công ty con; Cổ phần, phần vốn góp của các công ty con; Cổ phần của tổ chức phát hành và Cổ phần tại Công ty Cổ phần BB Group; Cổ phần, phần vốn góp tăng thêm của các công ty được tổ chức phát hành tăng vốn theo mục đích phát hành trái phiếu; Cổ phần tại công ty thành viên thuộc Tập đoàn BB Group; Các tài sản bảo đảm khác được bổ sung, thay thế tại từng thời điểm nhằm đảm bảo cho các nghĩa vụ của trái phiếu.

Cũng theo dữ liệu của HNX, ngoài lô trái phiếu kể trên, Năng lượng Nam Phương cũng đang có trách nhiệm thêm 2 lô trái phiếu đang lưu hành gồm: Mã NPECH2126001 được phát hành 23/8/2021, có kỳ hạn 5 năm và sẽ đáo hạn vào năm 2026. Lô trái phiếu này có giá trị phát hành 450 tỷ đồng, mức lãi suất 10,3%/năm; Và mã NPECH2128002 được phát hành ngày 26/11/2021, có kỳ hạn 7 năm và sẽ đáo hạn năm 2028. Lô trái phiếu này có giá trị phát hành 900 tỷ đồng, mức lãi suất 10,5%/năm.

Đáng nói, chỉ trong khoảng thời gian ngắn (24/8 đến nay) Năng lượng Nam Phương đã liên tục công bố các thông tin sẽ phải chậm trả lãi đến cuối năm cho cả hai lô trái phiếu trên.

Cụ thể, ngày 24/8, Năng lượng Nam Phương thông báo chậm thanh toán lãi cho kỳ lãi đến hạn ngày 23/8 của lô trái phiếu NPECH2126001 với số tiền chậm là 14,7 tỷ đồng.

Ngay sau đó, ngày 28/8, Năng lượng Nam Phương tiếp tục ra thông báo chậm thanh toán lãi đối với kỳ lãi đến hạn trong cùng ngày của lô trái phiếu NPECH2128002, với số tiền 29,5 tỷ đồng.

Cũng giống như lô trái phiếu NPECH2229001, đối với hai lô trái phiếu kể trên, Năng lượng Nam Phương đều cho biết lý do của việc chậm trễ là thị trường tài chính, thị trường gang thép diễn biến không thuận lợi, dẫn đến chưa thu xếp kịp nguồn tiền để thanh toán lãi trái phiếu đúng hạn so với kế hoạch. Đồng thời, doanh nghiệp này đưa ra dự kiến sẽ chi trả khoản lãi chậm đó vào ngày 31/12/2023.

Có thể bạn quan tâm