Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng 2 KCN tại Nam Định và Vĩnh Phúc

Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng 2 KCN tại Nam Định và Vĩnh Phúc

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Mỹ Thuận thuộc tỉnh Nam Định) và Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa (Khu vực II – giai đoạn 1) thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa (khu vực II - giai đoạn 1) do Công ty Cổ phần đầu tư Amane làm chủ đầu tư.

Theo quyết định, dự án được thực hiện tại thị trấn Hoa Sơn, xã Liên Hòa, xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc với quy mô sử dụng đất 145,27ha. Tổng vốn đầu tư 774,8 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 120 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất. Thời hạn thực hiện dự án 50 năm kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định; đảm bảo việc triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt…

Thủ tướng Chính phủ vừa thông qua quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Mỹ Thuận với quy mô hơn 158ha.

Quảng cáo

Theo đó, dự án được giao cho Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong làm nhà đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 158ha, với tổng vốn đầu tư hơn 1.621 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 486 tỷ đồng.

Dự án khu công nghiệp Mỹ Thuận được thực hiện tại huyện Mỹ Lộc và huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định và có thời hạn thực hiện là 50 năm kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư.

Theo quyết định, UBND tỉnh Nam Định chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và các nội dung đã thẩm định. Đồng thời chịu trách nhiệm lựa chọn nahf đầu tư để thực hiện dự án.

Theo quyết định, nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong phải ký quỹ, góp đủ số vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án, bao gốm cả trường hợp doanh nghiệp đầu tư các dự án và hoạt động kinh doanh khác ngoài dự án này.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định và các cơ quan liên quan triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp.

 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đề án xây dựng khu đại học Phố Hiến được phê duyệt năm 2009, quy mô sử dụng đất khoảng 1.000ha, nguồn vốn đầu tư khoảng 5.530 tỷ đồng.

Thứ năm, 08/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia