Thủy điện A Vương đặt kế hoạch kinh doanh đi lùi trong năm 2023

Nhận định tình hình năm 2023 còn nhiều khó khăn thách thức, Thủy điện A Vương lên kế hoạch kinh doanh đi lùi so với kết quả thực hiện năm 2022.
Thủy điện A Vương đặt kế hoạch kinh doanh đi lùi trong năm 2023

Mới đây, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (mã chứng khoán: AVC) đã công bố tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Theo tài liệu công bố, Thủy điện A Vương lên kế hoạch sản xuất 792 triệu kWh điện năm 2023, với tổng doanh thu kỳ vọng 521 tỷ đồng, giảm lần lượt 24% và 49% so với thực hiện năm 2022, lợi nhuận trước thuế 133,3 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức tối thiểu bằng 35% vốn điều lệ.

Thủy điện A Vương nhận định, thủy văn năm 2023 dự báo sẽ chuyển sang trạng thái El Nino nên lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm, ảnh hưởng đến sản lượng điện sản xuất của nhà máy. Hơn nữa, để đạt được kế hoạch sản lượng TCT giao, thủy văn năm 2023 phải rơi vào tần suất 40% đến 44%. Đây là một thách thức không nhỏ trong công tác quản lí vận hành của nhà máy.

Về kế hoạch trang bị tài sản, năm 2023 Thủy điện A Vương dự kiến trang bị bổ sung thêm các thiết bị cần thiết trong công tác thí nghiệm, bảo trì nhà máy Thủy điện A Vương và các công trình điện do công ty nhận thầu. Mua sắm các trang thiết bị, phần mềm thuộc Đề án Chuyển đổi số, và một số trang thiết bị khác phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty. Tổng chi phí kế hoạch trang bị tài sản cố định năm 2023 là hơn 89 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư xây dựng, trong năm 2022, công ty bắt đầu triển khai các thủ tục xây dựng Trụ sở Điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty tại đường Nguyễn Văn Linh - TP Đà Nẵng. Hiện tại đang thực hiện đến bước trình Sở xây dựng thẩm định hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Trong năm 2023 Công ty sẽ hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công, lựa chọn nhà thầu xây lắp và chuẩn bị các thủ tục để khởi công dự án vào đầu năm 2024. Ngoài ra trong năm 2023, Thủy điện A Vương sẽ thực hiện công tác thuê tư vấn để lập Báo cáo nghiên cứu mở rộng công suất nhà máy Thủy điện A Vương (công suất mở rộng dự kiến 85- 105 MW) và bổ sung vào Quy hoạch điện 8 hiệu chỉnh.

Đáng chú ý, trong ba tháng đầu năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Thủy điện A Vương đã đạt 155,2 tỷ đồng, tăng 56,9% so với thực hiện quý 1/2022. Doanh thu thuần đạt 248,6 tỷ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Với việc tỷ suất giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần giảm đáng kể, lợi nhuận gộp của công ty tăng 52% lên 177,4 tỷ đồng.

Giải trình về chênh lệch lợi nhuận so với năm trước, AVC cho biết, do thời tiết thuận lợi, lưu lượng nước về tốt nên sản lượng điện cao dẫn đến doanh thu cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của AVC ghi nhận là 1.938 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ghi nhận 62 tỷ đồng, giảm 46% so với đầu năm là 133,6 tỷ đồng.

Thủy điện A Vương
Công trình Thủy điện A Vương

Nhìn lại năm 2022, Thủy điện A Vương sản xuất 1039 triệu kWh điện, ghi nhận tổng doanh thu đạt 1029,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 637,4 tỷ đồng, lần lượt vượt 67,3%, 123% và 387% so với kế hoạch đề ra.

Nói về kết quả sản xuất kinh doanh, AVC cho biết, tình hình thủy văn thuận lợi, mực nước hồ Thủy điện A Vương đầu năm 2022 đạt gần mực nước dâng bình thường. Lượng nước về hồ Thủy điện A Vương 2022 tương đối tốt, thuận lợi cho công tác sản xuất điện của Nhà máy Thủy điện A Vương. Lưu lượng bình quân nước về hồ cả năm là 55,77m3/s (cao hơn trung bình nhiều năm chỉ 33,75m3/s).

Lợi nhuận tăng gấp gần 5 lần so với kế hoạch nhờ doanh thu đạt cao và AVC đã triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động thông qua việc giao định mức và kiểm soát thực hiện (chi phí O&M/CS đặt đạt 614/670 triệu đồng/MW, bừng 91% so với kế hoạch giao). Công tác quản lý, vận hành Nhà máy Thủy điện A Vương năm 2022 được thực hiện an toàn, hiệu quả.

Trong năm 2022, AVC nỗ lực trong công tác đòi nợ và đã thu được 4,8 tỷ đồng/8,2 tỷ đồng nợ khó đòi, tương đương 53%. Hiện vẫn còn tổn tại một số công nợ quá hạn khó đòi chưa đòi được, chưa xử lí, đặc biệt, Công ty Lilama 45,3 với số nợ 2,2 tỷ đồng.

Thủy điện A Vương
Diễn biến cổ phiếu AVC của Thủy điện A Vương trong thời gian gần đây

Trên thị trường, cổ phiếu AVC hiện đang giao dịch tại mức giá 46.900 đồng/cổ phiếu và thường xuyên rơi vào tình trạng không có giao dịch, khối lượng giao dịch 10 phiên gần nhất chỉ đạt 231 đơn vị.

Có thể bạn quan tâm

Công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Yên Bái.

Công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại II

Thành phố Yên Bái là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, dịch vụ của tỉnh, đồng thời là một trong những trung tâm lớn về văn hóa, du lịch, kinh tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc…