Thủy điện Thác Mơ trả cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%

Thủy điện Thác Mơ dự kiến sẽ trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiện mặt với tỷ lệ 12%. Ước tính với 70 triệu cổ phiếu được phát hành, công ty sẽ chi trả khoảng 84 tỷ đồng để trả cổ tức…

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã chứng khoán: TMP) vừa đưa ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt, tỷ lệ 12%.

Theo văn bản công bố, ngày cuối cùng đăng ký sẽ là ngày 12/6, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/6.

Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 2 này là 12% bằng tiền mặt tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.200 đồng. Với 70 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thuỷ điện Thác Mơ sẽ phải chi tương ứng khoảng 84 tỷ đồng để trả cổ tức cho đợt này. Ngày thanh toán sẽ vào 22/6/2023.

Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ vào các ngày làm việc trong tuần.

Trước đó, Thủy điện Thác Mơ đã chi 56 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8% tức cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 800 đồng. Như vậy, sau lần tạm ứng này, Thủy điện Thác Mơ đã thực hiện trả cổ tức với tổng tỷ lệ 20% - tương ứng với 140 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2023, Thuỷ điện Thác Mơ ghi nhận doanh thu thuần đạt 196,7 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 30,6% xuống còn hơn 7,8 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính lại tăng từ 8,8 tỷ lên gần 10 tỷ đồng và hoàn toàn là chi phí lãi vay.

Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 28,3% xuống còn 11,4 tỷ đồng và công ty không ghi nhận có chi phí bán hàng trong kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của công ty giảm từ 122,4 tỷ xuống còn 104,3 tỷ đồng. 

Thuỷ điện Thác Mơ cho biết, nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý này giảm là do chủ yếu đến từ doanh thu bán điện - thuỷ điện trong kỳ giảm từ 193,41 triệu kWh của cùng kỳ năm trước xuống còn 153,71 triệu kWh.

Thủy điện Thác Mơ

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TMP đang giao dịch với mức gái 53.000 đồng/ cổ phiếu. Theo đó, vốn hóa thị trường đạt mức 3.710 tỷ đồng. 

Có thể bạn quan tâm