#Tổng thống Mỹ Joe Biden

Ông Donald Trump có cơ hội làm tổng thống Mỹ lần nữa?

Ông Donald Trump có cơ hội làm tổng thống Mỹ lần nữa?

Năm 2024 đang đến rất gần với khi các chính trị gia đang bắt đầu chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo của Mỹ. Trong số các ứng viên tiềm năng, có một cái tên đã trở nên rất quen thuộc với người dân Mỹ - Donald Trump.