TP.HCM thí điểm thành lập trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật thành phố Thủ Đức

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định thí điểm thành lập Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật thành phố Thủ Đức và Trung tâm An sinh xã hội thành phố Thủ Đức. Cả hai trung tâm này đều trực thuộc UBND thành phố Thủ Đức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Thành phố Thủ Đức sắp có trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật
Thành phố Thủ Đức sắp có trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật

Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật thành phố Thủ Đức có chức năng làm chủ sở hữu, quản lý khai thác, vận hành, bảo trì liên quan đến tài sản kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông đường bộ, hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, hạ tầng thủy lợi và quản lý, bảo trì, khai thác hệ thống công viên, cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Đây là đơn vị đầu mối, thống nhất việc tiếp nhận, tổ chức quản lý, cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công đối với các công trình liên quan đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng thủy lợi và hệ thống hạ tầng - xã hội (gồm công viên, vườn hoa, sân chơi và các hệ thống hạ tầng xã hội khác liên quan) trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Trước đó, đề án thành lập trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Thủ Đức được Thành ủy Thủ Đức trình TP.HCM hồi cuối tháng 5/2022. Đây là một trong những nội dung thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Thành ủy TP.HCM về phương hướng, nhiệm vụ và một số cơ chế phát triển thành phố Thủ Đức giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Thủ Đức có Giám đốc, 2 Phó Giám đốc, các phòng chuyên môn thuộc trung tâm... Số lượng người làm việc của trung tâm được Giám đốc trung tâm xác định trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động…

thanh-pho-thu-duc-2.jpg
Công viên lịch sử văn hóa dân tộc tại thành phố Thủ Đức

Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố Thủ Đức là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo cơ chế tài chính quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của Pháp luật.

Ngoài trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố Thủ Đức, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng đã ký quyết định thí điểm thành lập trung tâm an sinh xã hội thành phố Thủ Đức trực thuộc UBND thành phố Thủ Đức.

Trung tâm thực hiện chức năng kết nối, huy động nguồn lực xã hội theo nguyên tắc hiệp lực công tư nhằm hướng đến xây dựng hạ tầng phúc lợi xã hội bền vững; cung cấp dịch vụ phúc lợi cơ bản cho người yếu thế, người nghèo đô thị, lao động phi chính thức và những người cần được hỗ trợ tại thành phố Thủ Đức.

Đồng thời kêu gọi tài trợ, tiếp nhận các nguồn tài trợ tài chính, hiện vật, hàng hóa từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa từ các nhà tài trợ, tổ chức xã hội và cá nhân trong và ngoài nước; xây dựng và triển khai chiến lược an sinh cho lao động phi chính thức, người yếu thế, người di cư tại thành phố Thủ Đức.

Có thể bạn quan tâm