Trong tháng 7, các KCN Vĩnh Phúc hút 10 dự án FDI hơn 128 triệu USD

Trong tháng 7, các KCN Vĩnh Phúc hút 10 dự án FDI hơn 128 triệu USD

Trong tháng 7/2021, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 13 dự án, trong đó có 10 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 128 triệu USD.

Tính đến đầu tháng 7/2021, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 1.227 dự án còn hiệu lực. Trong đó, có 416 dự án FDI với tổng vốn đầu tư khoảng 6,2 tỷ USD và 811 dự án DDI với tổng vốn đầu tư khoảng 100.900 tỷ đồng. 

Tính riêng các khu công nghiệp (KCN) trong tháng 7, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 13 dự án, trong đó có 10 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 128 triệu USD và 3 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 305 tỷ đồng. 

Luỹ kế 7 tháng đầu năm nay, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút được 22 dự án FDI mới và 14 lượt dự án tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 304 triệu USD, gấp 2,2 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2020. 

Quảng cáo

Đồng thời, các KCN đã thu hút được 7 dự án DDI mới và hai lượt dự án tăng vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 4.606 tỷ đồng, gấp hơn 14 lần về số vốn đầu tư so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 8/2021, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho khoảng 5 - 8 dự án FDI, DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 15 - 20 triệu USD và 50 - 70 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục quy hoạch 19 KCN với tổng diện tích hơn 5.480 ha. Tính đến tháng 4/2021, đã có 14 KCN được phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng diện tích quy hoạch gần 2.800 ha.

Tính đến 30/6, toàn tỉnh có 8 KCN đã đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký lần lượt hơn 12.760 tỷ đồng và hơn 117 triệu USD.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia