Từ năm 2014, Đồng Nai đã xử lý 65 dự án không đưa đất vào sử dụng

Theo báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Đồng Nai cho biết trong thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ sử dụng đất của các tổ chức đã được giao đất, cho thuê đất.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực, hàng năm tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tổ chức kiểm tra tiến độ đầu tư, đưa đất vào sử dụng đối với các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Từ giữa năm 2014 đến cuối năm 2022, Sở TNMT đã tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với 65 dự án, công trình vi phạm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng với tổng diện tích hơn 2.319 ha.

Trong số 65 dự án, công trình vi phạm có 50 trường hợp tiến độ sử dụng đất chậm hai năm so với tiến độ đầu tư, chín trường hợp không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn một năm liên tục; sáu trường hợp đã triển khai, còn vướng mắc về công tác bồi thường, thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng.

không đưa đất vào sử dụng
UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với 65 dự án, công trình vi phạm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng
Quảng cáo

UBND tỉnh Đồng Nai đã xử lý gia hạn tiến độ sử dụng đất đối với 42 dự án, công trình với tổng diện tích đất gần 594ha, đang theo dõi và xử lý 22 dự án, tổng với diện tích hơn 516 ha.

Đặc biệt, tỉnh cũng tiến hành thu hồi đất của 10 dự án, công trình tổng diện tích đất gần 24ha và đang xử lý để thu hồi với 18 dự án, với diện tích 1.724ha.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ sử dụng đất của các tổ chức đã được giao đất, cho thuê đất. Trường hợp dự án không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ thì kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp đủ điều kiện, tỉnh sẽ xem xét cho nhà đầu tư được gia hạn thời hạn sử dụng đất để tiếp tục triển khai đầu tư dự án.

UBND tỉnh giao các sở, ngành và UBND các cấp huyện nơi có đất có trách nhiệm giám sát, theo dõi nhà đầu tư đưa đất vào sử dụng trong thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất, kịp thời báo cáo về tiến độ thực hiện dự án để chỉ đạo xử lý theo quy định, đồng thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án theo đúng tiến độ.

Các huyện rà soát đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với các dự án; rà soát tình hình thực tế của địa phương và năng lực thực hiện dự án của các nhà đầu tư, kịp thời báo cáo đề xuất hủy bỏ các dự án không có tính khả thi triển khai thực hiện.

Đối với các trường hợp đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất, hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng, chưa hoàn thành dự án theo tiến độ được phê duyệt, giao Sở TN&MT tham mưu trình UBND tỉnh thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Novaland vừa ra thông báo vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua danh sách ứng viên được cổ đông đề cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm 2 thành viên từng là lãnh đạo cấp cao của Gelex...

Thứ sáu, 24/03/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia