Vietravel sẽ phát hành 12 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 292 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel (Mã chứng khoán: VTR) vừa công bố báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất giữa niên độ.
Vietravel sẽ phát hành 12 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 292 tỷ đồng

Báo cáo ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận khoản lỗ 302 tỷ đồng. Sau khi hợp nhất với các công ty con và công ty liên kết, lợi nhuận của Vietravel âm 114 tỷ đồng. Các công ty con của Vietravel phải chi trả cho các khoản chi phí cố định trong khi chỉ hoạt động cầm chừng do ảnh hưởng bởi Covid-19. Tuy nhiên, con số giảm đã hơn một nửa số lỗ so với cùng kỳ năm 2021.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, chi phí quản lý doanh nghiệp của Vietravel giảm sâu so với cùng kỳ năm 2021, chỉ bằng 67% nhờ vào việc tái cấu trúc doanh nghiệp cũng như tiết giảm các khoản chi phí.

Hiện, Vietravel đã giảm một nửa số lỗ so với cùng kỳ năm 2021.

Nhằm chuẩn bị nguồn vốn bổ sung và chuẩn bị nguồn lực cho doanh nghiệp quay trở lại ngay sau khi tình hình dịch được kiểm soát, đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hoán đổi nợ. Tổng số lượng chào bán và hoán đổi là 12 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Vietravel cho biết đã hoàn tất các thủ tục, hiện chờ chấp thuận từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước để Công ty thực hiện các bước tiếp theo. Dự kiến sẽ hoàn tất việc phát hành và tăng vốn điều lệ lên 292 tỷ đồng vào quý III.

Có thể bạn quan tâm