VinaconexMec bị phạt và truy thu gần 2 tỷ đồng tiền thuế

Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex - VinaconexMec (mã Ck: VCM) công bố quyết định của Cục Thuế Hà Nội về việc truy thu, nộp phạt thuế qua kỳ thanh tra thuế các năm 2017 và 2018 tại công
VinaconexMec bị phạt và truy thu gần 2 tỷ đồng tiền thuế

Cụ thể, công ty bị phạt 20% tổng số tiền do kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, số tiền phạt 270,7 triệu đồng; phạt vi phạm hành chính không có tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, số tiền phạt 2,1 triệu đồng.

Ngoài ra, VinaconexMec còn phải khắc phục hậu quả, bao gồm: Truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền hơn 1,33 tỷ đồng, trong đó số tiền truy thu năm 2017 là 47 triệu đồng, năm 2018 là 1,28 tỷ đồng; truy thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương cá nhân 22 triệu đồng, trong đó năm 2017 là 9,4 triệu đồng và năm 2018 là 12,65 triệu đồng; truy thu thuế TNCN từ đầu tư vốn số tiền hơn 318 triệu đồng, trong đó năm 2017 là 150,9 triệu đồng và năm 2018 là 167,12 triệu đồng.

Đồng thời giảm số tiền thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau là 165,6 triệu đồng. Số tiền chậm nộp trong 2 năm là 40,7 triệu đồng. Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên được tính đến hết ngày 24/6/2019.

Tổng cộng các khoản VinaconexMec phải nộp bổ sung thuế TNDN, tiền chậm nộp, tiền phạt là 1,98 tỷ đồng.

Năm 2018, VinaconexMec đạt gần 80 tỷ đồng doanh thu, giảm gần 40% so với năm 2017, lợi nhuận sau thuế còn 7,4 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ. Trước đó Công ty cũng vừa hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20% với số tiền 6 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu VCM đang giao dịch ở ngưỡng 22.500 đồng/cổ phiếu, tăng mạnh 40% so với hồi đầu năm.

Có thể bạn quan tâm