"Vua tôm" Minh Phú hạ kế hoạch lợi nhuận năm 2022

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MCK: MPC - UPCoM) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đại hội dự kiến tổ chức ngày 24/6 bằng hình thức trực tuyến.
"Vua tôm" Minh Phú hạ kế hoạch lợi nhuận năm 2022

Theo đó, trong năm 2022, Minh Phú đặt kế hoạch doanh thu 21.018 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.266,5 tỷ đồng. Như vậy, ước tính lợi nhuận năm 2022 sẽ tăng 92,8% so với cùng kỳ năm trước. Được biết, trước đó Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận là 1.286,5 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch đầu năm, trong tài liệu Đại hội cổ đông lần này, Công ty đã hạ kế hoạch lợi nhuận 20 tỷ đồng.

Phía công ty còn cho biết thêm với tầm nhìn phát triển chuỗi giá trị tôm hướng đến kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trên nền tảng số, duy trì là công ty xuất khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam và của thế giới, giữ vững thị trường xuất khẩu hiện có cũng như không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu mới.

Công ty sẽ triển khai các dự án lớn nhằm xây dựng các vùng nuôi tập trung như tôm rừng, tôm quảng canh, tôm siêu thâm canh công nghệ cao và tôm lúa theo phương thức liên kết hợp tác với đầy đủ cơ sở hạ tầng cấp, thoát nước, dịch vụ kỹ thuật.

Trong quý I/2022, Minh Phú ghi nhận doanh thu đạt 4.239 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 91,18 tỷ đồng, lần lượt tăng 50,9% và 242,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 8,8% lên 11,6%, hoàn thành được 7,2% kế hoạch lợi nhuận năm. 

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 99,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 245,7 tỷ đồng lên 491,8 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 24,3%, tương ứng tăng thêm 6,27 tỷ đồng lên 32,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 80,3%, tương ứng tăng thêm 140,2 tỷ đồng lên 314,7 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 32,7%, tương ứng tăng thêm 16,3 tỷ đồng lên 66,1 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Có thể bạn quan tâm