#xuất nhập khẩu

Cán cân thương mại thặng dư hơn 12 tỷ USD sau 6 tháng đầu năm 2023

Cán cân thương mại thặng dư hơn 12 tỷ USD sau 6 tháng đầu năm 2023

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 316,65 tỷ USD, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 12,1%; nhập khẩu giảm 18,2%. Cán cân thương mại hàng hóa 6 tháng đầu năm 2023 ước tính xuất siêu 12,25 tỷ USD...
Khơi thông dòng "vốn mồi" FDI vào Việt Nam

Khơi thông dòng "vốn mồi" FDI vào Việt Nam

Nhiều năm qua, FDI đã giúp Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng. Song, dòng "vốn mồi" này đang dần bị suy giảm bởi cả nguyên nhân khách quan và chủ quan...
Kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu năm 2023 đạt 394 tỷ USD

Kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu năm 2023 đạt 394 tỷ USD

Bộ Công Thương dự kiến chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2023 đạt mức tăng khoảng 6%. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu năm 2023 dự kiến đạt 393-394 tỷ USD, tương đương tăng thêm khoảng 22 tỷ USD giá trị xuất khẩu hàng hoá so với năm 2022…
Năm 2022 Việt Nam xuất siêu 12,4 tỷ USD

Năm 2022 Việt Nam xuất siêu 12,4 tỷ USD

Số liệu mới được Tổng cục Hải quan công bố, năm 2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 371,30 tỷ USD, tăng 10,5%, nhập khẩu đạt 358,9 tỷ USD, xuất siêu 12,4 tỷ USD.