Bà Nguyễn Hải Tâm được bầu làm Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Bảo Minh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) vừa công bố trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 12 năm 2018 về việc bầu Chủ tịch HĐQT.

Bà Nguyễn Hải Tâm được bầu làm Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Bảo Minh

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018-BMSC/NQ-ĐHCĐ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 21/4 vừa qua, kết quả HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của BMSC có 5 thành viên gồm: bà Nguyễn Hải Tâm, ông Hoàng Văn Thắng, ông Trần Ngô Phúc Bảo, ông Đào Văn Chiêu và bà Trần Thị Thanh Hương.

HĐQT công ty nhiệm kỳ mới cũng đã tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu chủ tịch. Theo đó, các thành viên HĐQT nhất trí đề cử bà Nguyễn Hải Tâm làm Chủ tịch HĐQT BMSC nhiệm kỳ mới.

Được biết, bà Nguyễn Hải Tâm sinh năm 1978 tại TP.HCM. Bà Tâm từng kinh qua nhiều vị trí trong lĩnh vực tài chính.

Từ năm 2000 - 2003, bà là Trưởng nhóm kiểm toán Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học AISC. Từ 2004 - 2006, là Giám đốc Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính S&S. Từ 2006 – 2007 bà làm việc tại Công ty Mazars & Guerard Vietnam.

Từ năm 2007 bà Nguyễn Hải Tâm là Trưởng kiểm toán nội bộ, Phó tổng giám đốc Sacombank. Đến tháng 6/2013 bà thôi nhiệm tại nhà băng này.

Năm 2016, bà Nguyễn Hải Tâm là Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Điều hành Tập đoàn và Chủ tịch Ủy ban Tài chính TTC.