Bộ Y tế bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

Ngày 12/11, tại Trường Đại Học Y Hà Nội, Bộ Y tế đã công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại Học Y Hà Nội.

Bộ Y tế bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao Quyết định số 6789/QĐ-BYT của Bộ Y tế bổ nhiệm ông Tạ Thành Văn, GS.TS Y khoa, Giảng viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại Học Y Hà Nội giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại Học Y Hà Nội. Thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại Học Y Hà Nội của ông Tạ Thành Văn là 5 năm kể từ ngày 1/12/2018.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nêu rõ nhiệm vụ đổi mới đào tạo y khoa hiện nay rất quan trọng, do đó đồng chí Tạ Thành Văn cần tiếp tục phát huy những lợi thế của mình trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế để làm thay đổi hơn nữa quy mô, chất lượng đào tạo nhân lực y tế.

GS. TS Tạ Thành Văn là nhà khoa học, được đào tạo ở Mỹ và Nhật. Ông là học trò người Việt Nam đầu tiên và xuất sắc của GS. Tasuku Honjo, người vừa đạt Nobel Y sinh học 2018. Đến nay, GS.TS Tạ Thành Văn đã công bố trên 250 bài báo khoa học quốc tế và trong nước, đã chủ biên nhiều sách chuyên khảo và giáo trình trong lĩnh vực Hóa sinh học phân tử và tế bào. Ông làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội từ năm 2009.