Bất động sản

16 phút trước

Sở VHTT đã xây dựng Kế hoạch số 45/KH-SVHTT về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố năm 2019, gồm 31 tuyến đường, phố đặt tên mới, 5 đường, phố điều chỉnh độ dài.