Bất động sản

50 giờ trước

Đô thị Hòa Lạc được định hướng là đô thị khoa học công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ cao của cả nước; trung tâm đại học quốc gia và cao đẳng; trung tâm y tế, …