cổ phiếu MWG

14:20, 12/01/2020

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa có thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 7 triệu cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế giới Di động từ PYN Elite Fund cho Arisaig Asia Consumer Fund.