hệ thống ngân hàng

14:30, 06/05/2020

Nếu hạ chuẩn cho vay hoặc phá vỡ các tiêu chí về đảm bảo an toàn thì hệ thống các TCTD sẽ đối mặt với nguy cơ bất ổn trở lại như đã từng xảy ra trong giai đoạn trước đây.

Basel II: Chuẩn "ấm no" ngân hàng?
11:36, 16/01/2020
Tuệ Minh