Khởi nghiệp

10:12, 15/10/2020

Microsoft đã khởi động sáng kiến Highway to a 100 Unicorns (tạm dịch là sáng kiến ​​Hỗ trợ 100 công ty khởi nghiệp kỳ lân) tại khu vực châu Á Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp trong khu vực.

Ra mắt ứng dụng gọi xe Việt viApp
14:16, 14/10/2020
Nam Phong