Khởi nghiệp

07:35, 03/01/2021

Icetea Platform – startup phát triển nền tảng cho các ứng dụng phi tập trung vừa ký hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Rikkeisoft. Giá trị đầu tư không được tiết lộ.

Ra mắt ứng dụng gọi xe Việt viApp
14:16, 14/10/2020
Nam Phong