Khởi nghiệp

28 giờ trước

Ngày xưa, khi tuổi đời còn trẻ và chân bước chân ráo bước vô mở doanh nghiệp, tôi thấy ở công ty người ta nào là ban hành công văn, rồi ra nghị quyết, rồi có lúc bắt nhân viên ký biên bản, khi thì CEO ban quy chế...

Tôi nên khởi nghiệp gì khi mới vào đời?
06:30, 24/12/2019
Nguyễn Tuấn Hùng - CEO Nanado
Xây dựng văn hoá doanh nghiệp: Quan trọng hay không quan trọng?
12:58, 08/12/2019
Nguyễn Tuấn Hùng - CEO Nanado