khuyến nghị mua

Thứ tư lúc 11:14

Đây là khuyến nghị của Chứng khoán Phú Hưng dựa trên cơ sở nỗ lực tái cơ cấu của Coteccons sẽ giúp biên lợi nhuận công ty được cải thiện làm cho lợi nhuận phục hồi trở lại.