mạng xã hội

11:58, 27/04/2020

Một nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ phát triển thương mại điện tử vừa gọi vốn thành công 8 triệu USD tại vòng gọi vốn Series A. Khoản tài trợ mới sẽ giúp startup phát triển các giải pháp thương mại điện tử sáng tạo.