ngành ngân hàng

08:48, 01/10/2020

Đây là thông tin được ông Trần Đăng Phi, Phó Chánh Thanh tra, Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng chia sẻ tại Diễn đàn toàn cảnh ngân hàng Việt Nam 2020 “Tái cơ cấu, xử lý nợ xấu: Kết quả và khuyến nghị chính sách”.