ngành ngân hàng

43 giờ trước

Đây là chia sẻ của ông Nghiêm Xuân Thành trên The Asian Banker về tác động của Covid-19 tới ngành ngân hàng.