phú quốc

09:01, 07/12/2019

Ba năm qua, du lịch Việt Nam tăng trưởng với tốc độ kỷ lục, khách du lịch quốc tế đến tăng gần gấp đôi, từ 8 triệu (năm 2016) lên 15,5 triệu (năm 2018).

Không được 'bê tông hóa' Phú Quốc
14:50, 29/07/2019
Ngọc Bích