Tesla

14:43, 24/09/2020

Tesla đang kiện chính phủ Mỹ về mức thuế đối với các bộ phận linh kiện mà công ty nhập khẩu từ Trung Quốc.