THỜI CUỘC

11 giờ trước

Dự kiến đến năm 2030, huyện Phú Xuyên sẽ trở thành 1 trong 5 đô thị vệ tinh phía Nam của Hà Nội. Trong 5 năm tới, Phú Xuyên sẽ phải thực hiện các chương trình để làm tiền đề thực hiện mục tiêu này.