THỜI CUỘC

6 giờ trước

Hôm nay (07/12), tại Nhà khách Bộ Quốc Phòng - 266 Thụy Khuê, Hà Nội, Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD) phối hợp cùng Tổ hợp KNV tổ chức chương trình đào tạo Doanh nhân BIZMAN – VACOD với chủ đề: “Tinh thần và năng lực doanh nhân".

Thí điểm hợp nhất 8 sở ở cấp tỉnh
32 giờ trước
Liên Quỳnh