tổng công ty đường sắt việt nam

27 giờ trước

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước (CMSC) đã kiến nghị lên Chính phủ về việc tiếp tục được giữ quyền quản lý, đại diện vốn chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty đường sắt Việt Nam (VIR), thay vì chuyển về Bộ Giao thông vận tải...