Tổng thống Mỹ Donald Trump

20 giờ trước

Một thẩm phán Hoa Kỳ đã tạm thời chặn lệnh cấm download TikTok của chính quyền TT Donald Trump.