uber

06:30, 07/06/2020

Ursula Burns, thành viên hội đồng quản trị Uber, CEO da màu đầu tiên của công ty thuộc top Fortune 500, kêu gọi các DN nên mở rộng và đa dạng hoá bộ máy quản trị.

Sau IPO, Uber mất 2 Giám đốc cấp cao
11:00, 10/06/2019
Thành Nam
Uber lỗ 1,8 tỷ USD trong năm 2018
07:35, 18/02/2019
Thành Nam