UBND TP. Đà Nẵng

06:45, 04/07/2019

Ba doanh nghiệp đòi khởi kiện UBND TP. Đà Nẵng do quyền lợi bị ảnh hưởng gồm: Công ty CP thép Dana Ý, chủ đầu tư dự án Hòn ngọc Á Châu và Công ty Vipico.