Năm 2020, Hà Nội thu hồi 8.051,01ha đất phục vụ cho hơn 2.000 dự án

HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020. Trong đó, dự kiến sẽ có 2.142 dự án thu hồi đất với diện tích là 8.051,01ha.

Ngoài ra, còn có 209 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020, với diện tích là 358,84 ha.

Số dự án thu hồi đất năm 2019, đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ - HĐND ngày 04/12/2018 và Nghị quyết số 10/NQ - HĐND ngày 8/7/2019 chuyển tiếp sang danh mục thu hồi đất năm 2020 là 1.577 dự án, với diện tích là 5.355,22 ha gồm 1.360 dự án vốn ngân sách với diện tích 3.542,25 ha và 211 dự án vốn ngoài ngân sách với diện tích 1.808,85 ha.

Quảng cáo

Trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thành phố thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2020 của HĐND TP. Hà Nội.

Theo báo cáo của UBND TP. Hà Nội, số dự án thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đến ngày 30/9/2019 là 608 dự án với diện tích 1.983,2 ha; ước đến ngày 31/12/2019 là 673 dự án; diện tích là 2.172,15 ha.

Số dự án Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến ngày 30/9/2019 là 686 dự án với diện tích 2.214,31 ha; ước đến ngày 31/12/2019 là 862 dự án, diện tích 2.867,22 ha.

Như vậy, kết quả thu hồi đất trên địa bàn thành phố đến ngày 30/9/2019 là 1.294 dự án với diện tích 4.197,51ha đạt 56%; ước đến ngày 31/12/2019 là 1.535 dự án với diện tích 5.039,27ha đạt 67,23% kế hoạch thu hồi đất năm 2019 theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 và Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND thành phố.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Diện tích cho thuê trái phép trên thuộc dự án “Đầu tư xây dựng Trung tâm giới thiệu sản phẩm ngành nghề truyền thống và dịch vụ kinh tế hợp tác, hợp tác xã” do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam làm chủ đầu tư.

Thứ ba, 02/06/2020