Nghệ An có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Thái Thanh Quý được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021, thay ông Nguyễn Xuân Đường nghỉ hưu theo chế độ.

Nghệ An có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng ngày 1/10, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII mở kỳ họp bất thường kiện toàn bộ máy, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

"Ông Thái Thanh Quý – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An, ứng cử viên duy nhất đã được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 với tỉ lệ phiếu bầu 86/86 đại biểu có mặt. Kết quả này sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ông Thái Thanh Quý sinh năm 1976, quê quán xã Long Thành, Yên Thành, Nghệ An; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế, trình độ chính trị: cao cấp chính trị. Ngày vào Đảng 20/2/2002, ngày vào Đảng chính thức 20/2/2003.

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đã công bố quyết định về việc Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/10/2018 và tổ chức bỏ phiếu bầu người giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.