TP HCM: Quận Bình Thạnh có bí thư mới

Ngày 9/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định công nhận ông Vũ Ngọc Tuất giữ chức Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh nhiệm kỳ 2015- 2020.

TP HCM: Quận Bình Thạnh có bí thư mới

Trước khi giữ chức Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh, ông Vũ Ngọc Tuất làm phó bí thư thường trực Quận ủy quận Bình Thạnh, chủ tịch HĐND quận Bình Thạnh.

Ông Vũ Ngọc Tuất sinh năm 1969, quê tỉnh Nam Định. Ông là thạc sĩ chính trị học, cử nhân luật, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, cao cấp lý luận chính trị.

Bí thư Quận ủy trước đó của quận Bình Thạnh là bà Nguyễn Thị Thu Hà đã nhận quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/9.