Vì sao bạn thất bại?

Larry Smith đã có một bài trình bày dí dỏm mang tên "Tại sao bạn sẽ không có một sự nghiệp lớn lao." Trong bài nói chuyện, giáo sư kinh tế tại đại học Waterloo, nói đùa rằng ai cũng muốn có một sự nghiệp vĩ đại, nhưng hầu hết chúng ta rồi sẽ không đạt được như thế. Liệu đây có phải vấn đề may mắn? Có phải những sự nghiệp vĩ đại chỉ dành những thiên tài thông minh và lành nghề nhất trong đất nước của chúng ta? Không thực sự như thế.
 
Thực tế, Smith lập luận rằng, những lời biện hộ - những biện minh về việc tại sao rất nhiều người trong số chúng ta sẽ không bao giờ có một sự nghiệp lớn lao - lại là một phần nguyên nhân khiến chúng ta không có được nó. Hãy ngừng biện họ. Thay vì đó hãy đứng dậy và làm việc.