Vietsovpetro có Tổng giám đốc và Chánh kinh tế mới

Ngày 21/5, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc bổ nhiệm nhân sự Tổng giám đốc và Chánh kinh tế Vietsovpetro.

Vietsovpetro có Tổng giám đốc và Chánh kinh tế mới

Theo đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Vũ Trường Sơn đã trao Quyết định số 864/QĐ-DKVN của Hội đồng Thành viên Tập đoàn về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

Từ ngày 18/5/2018, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Nguyễn Quỳnh Lâm được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro thay cho ông Từ Thành Nghĩa.

Đồng thời Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cũng đã công bố quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Tổng Giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Quỳnh Lâm tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Tập đoàn đã trao Quyết định số 865/QĐ–DKVN bổ nhiệm chức vụ Chánh Kinh tế Vietsovpetro đối với Trưởng phòng Thương mại Vietsovpetro Trần Công Tín.

Trước đó vào ngày 18/5, Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã có quyết định cho ông Từ Thành Nghĩa thôi giữ chức tổng giám đốc Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định này nêu rõ ông Từ Thành Nghĩa chuyển đến nhận nhiệm vụ ở văn phòng đại diện PVN phía Nam, do tổng giám đốc tập đoàn phân công với hàm trưởng ban.

Cùng ngày 18/5, PVN cũng có công văn thông báo chấp thuận cho ông Võ Quang Huy thôi giữ chức chánh kế toán Vietsovpetro theo nguyện vọng cá nhân. Ông Huy cũng được chuyển đến nhận nhiệm vụ tại văn phòng đại diện PVN ở phía Nam.