2 phương án chuyển Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia về Bộ Công Thương

Bộ Công Thương vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi quản lý, chỉ đạo Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0)...
điện quốc gia

Cụ thể, Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi quản lý, chỉ đạo Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0) từ Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) về Bộ Công Thương theo chỉ đạo tại Công điện 517/CĐ-TTg ngày 6/6 mới đây của Thủ tướng Chính phủ. Trong tờ trình, Bộ Công Thương có đề xuất 2 phương án chuyển đổi.

Phương án 1, A0 trở thành đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ vận hành hệ thống điện và điều hành thị trường điện trực thuộc Bộ Công Thương.

Đối với phương án 2, A0 trở thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận hành hệ thống điện và điều hành thị trường điện 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương cho rằng, cả hai phương án trên đều đảm bảo các tiêu chí về tính độc lập, khách quan của A0 so với hiện tại, cũng như khả năng phối hợp với các đơn vị liên quan.

Nhưng theo Bộ Công Thương, trong điều kiện hiện nay, để đáp ứng mục tiêu chuyển nguyên trạng A0 về trực thuộc Bộ Công Thương, mô hình đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ vận hành hệ thống điện và điều hành thị trường điện là phù hợp. 

Ở giai đoạn tiếp theo, sau khi Luật giá và Luật điện luật sửa đổi được ban hành, có thể xem xét thêm phương án 2.

Bên cạnh đó, qua rà soát các quy định pháp luật hiện hành, Bộ không có chức năng thực hiện việc quản lý, điều hành trực tiếp A0. Do đó để điều chỉnh việc quản lý, chỉ đạo A0 về Bộ Công Thương theo quy định của Đảng và Nhà nước, cần phải sửa đổi nhiều văn bản quy phạm pháp luật để việc chuyển đổi quản lý A0 được đúng quy định.

Hơn nữa, nhằm đảm bảo A0 tiếp tục hoạt động ổn định, tránh xáo trộn có thể ảnh hưởng đến an ninh cung cấp điện, cần có lộ trình phù hợp để chuyển nguyên trạng các tài sản, nhân sự hiện nay sang Bộ Công Thương theo các quy định của pháp luật về quản lý tài sản công, đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức.

Đáng chú ý, Bộ này còn có đề xuất, trong trường hợp A0 chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương, cần phải có cơ chế tài chính đặc thù đủ đảm bảo duy trì mức lương và phụ cấp tương đương với mức hiện hưởng để đảm bảo tránh xáo trộn về nhân lực của A0 dẫn đến những rủi ro về vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả hệ thống điện, đặc biệt trong thời gian chuyển giao và hoàn thiện mô hình tổ chức.

Bởi, Bộ Công Thương đánh giá, đây là lực lượng nhân viên kỹ thuật tối quan trọng đối với vận hành an toàn, kinh tế hệ thống điện, cần phải duy trì ổn định và không dễ dàng thay thế do phải mất thời gian xấp xỉ 2 năm (kể cả thời gian tuyển dụng, đào tạo và tập sự chức danh) mới có thể có nhân sự mới. Hiện theo báo cáo bình quân lương bộ phận trực tiếp sản xuất của A0 là khoảng 40 triệu/người/tháng.

Có thể bạn quan tâm