Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Điều độ điện Quốc gia Nguyễn Đức Ninh

Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia bị đình chỉ công tác nhằm phục vụ công tác thanh tra chuyên ngành trong công tác quản lý và điều hành cung cấp của Tập đoàn điện lực Việt Nam...
Giám đốc Trung tâm Điều độ điện Quốc gia Nguyễn
Giám đốc Trung tâm Điều độ điện Quốc gia Nguyễn Đức Ninh. Nguồn: EVN

Ngày 14/6, Tổng Giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Trung tâm Điều độ điện Quốc gia (EVNNLDC) đối với ông Nguyễn Đức Ninh để phục vụ công tác thanh tra chuyên ngành trong công tác quản lý và điều hành cung cấp.

Trước đó, Thủ tướng đã giao Bộ trưởng Bộ Công Thương thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật về quản lý và cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) từ ngày 1/1/2021 đến ngày 1/6/2023.

Thực hiện chỉ đạo này, ngày 8/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành quyết định thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành về quản lý và cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng như các đơn vị liên quan. Đoàn thanh tra bắt đầu làm việc từ 10/6 và liên tục trong 30 ngày.

Đoàn thanh tra chuyên ngành bao gồm lãnh đạo các đơn vị Cục Điều tiết điện lực, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch – Tài Chính, Vụ Dầu khí và than.

Nội dung thanh tra là làm rõ việc cung ứng, chủ động nhiên liệu cho các nhà máy điện; vận hành hệ thống điện; huy động các nguồn điện (về mặt kỹ thuật), tính công bằng; vấn đề truyền tải điện; thực hiện huy động các nguồn năng lượng tái tạo chuyển tiếp.

Về Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, ông Nguyễn Đức Ninh sinh năm 1976 tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ông Ninh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia vào tháng 2/2020.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, ông đã có hơn 20 năm công tác tại đơn vị này với các vị trí kỹ sư, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Phương thức và Phó Giám đốc EVNNLDC.

Có thể bạn quan tâm