Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC) chốt trả cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 5%

Với 10,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Bảo vệ Thực vật Sài Gòn sẽ chi khoảng hơn 5 tỷ đồng để chi trả cổ tức đợt này...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (mã chứng khoán: SPC)
Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (mã chứng khoán: SPC)

Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (mã chứng khoán: SPC) vừa có thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2022.

Với tỷ lệ là 5%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 2/10, ngày thanh toán là ngày 20/10.

Được biết, vào ngày 14/8 vừa qua doanh nghiệp cũng đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 đợt 1 với tỷ lệ 7%. Trong ngày 22/9 sắp tới đây, doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức năm 2022 đợt 2 với tỷ lệ 5%.

Về kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2023, Bảo vệ Thực vật Sài Gòn ghi nhận doanh thu đạt 303 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng hóa đạt 241 tỷ đồng, giảm 27% và chi phí tài chính giảm xuống còn 19 tỷ đồng, giảm 33% so với quý 2/2022.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 doanh nghiệp này đạt 9 tỷ đồng, tăng 441% so với quý cùng kỳ.

Mặc dù lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 tăng mạnh so với cùng kỳ, tuy nhiên lũy kế nửa đầu năm Bảo vệ Thực vật Sài Gòn vẫn lỗ 9 tỷ đồng. Doanh thu nửa đầu năm chỉ đạt ở mức 498 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2023, Bảo vệ Thực vật Sài Gòn lên kế hoạch với doanh thu đạt 1.237 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 28 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm 2023, doanh nghiệp này mới chỉ hoàn thành được 40% mục tiêu doanh thu. Với khoản lỗ hơn 9 tỷ đồng, vẫn còn khá xa mới có thể đạt được mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Bảo vệ Thực vật Sài Gòn đang dừng ở mức 534 tỷ đồng, giảm đến 18% so với đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn gần 133 tỷ đồng và hàng tồn kho 307 tỷ đồng, lần lượt giảm 18% và 21%. Tổng số nợ phải trả là hơn 324 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 316 tỷ đồng và nợ dài hạn chiếm hơn 7 tỷ đồng.

Ảnh chụp màn hình 2023-09-20 194002.png
Giá cổ phiếu SPC thời gian qua

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/9 cổ phiếu SPC của Bảo vệ Thực vật Sài Gòn đang giao dịch ở mức 14.800 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hóa thị trường ước đạt khoảng 155 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm