BIDV tiếp tục chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã: BID) vừa thông báo phát hành tổng cộng 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, kỳ hạn 7 và 10 năm. Thời hạn đăng ký mua từ 1/11 đến 20/11.
BIDV tiếp tục chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, được phát hành và thanh toán bằng tiền đồng và thỏa mãn điều kiện tính vào vốn cấp 2.

Loại trái phiếu này tương tự với trái phiếu chào bán trong năm của Agribank, Vietinbank, được phát hành nhằm tăng nguồn vốn trung dài hạn và tăng vốn cấp 2 đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động. 

Lãi suất áp dụng cho toàn bộ thời hạn là lãi suất thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu (trung bình cộng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng có vốn nhà nước) cộng thêm 1,3% hoặc 1,4% một năm, lần lượt cho kỳ hạn 7 năm và 10 năm.

Cụ thể, lãi suất trái phiếu 2026 được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 1,3%/năm và lãi suất trái phiếu 2029 bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 1,4%/năm. Lãi suất tham chiếu là lãi suất bình quân tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng Agribank, VietinBank, BIDV và Vietcombank. 

Nguồn vốn huy động được từ việc phát hành 4.500 tỷ đồng trái phiếu thông qua chi nhánh của BIDV sẽ được sử dụng để bổ sung vào nguồn vốn hoạt động và đáp ứng nhu cầu cho vay đối với các dự án trung và dài hạn.

Đồng thời bao gồm cả bù đắp nguồn vốn cân đối tạm thời cho các khoản vay đã được giải ngân theo tiến độ dự án thuộc lĩnh vực được NHNN chấp thuận.

Từ đầu năm đến nay, BIDV cũng đã phát hành thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 và 10 năm đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2. Trong vòng ba tháng trở lại đây, nhà băng này đã mua lại tổng cộng 9.300 tỷ đồng trái phiếu, gồm 7.300 tỷ đồng trái phiếu phát hành trong năm 2014 (đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2) và 2.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành riêng lẻ trong năm 2018.

BIDV cũng vừa hoàn tất phát hành riêng lẻ 603 triệu cổ phần (15% vốn điều lệ) cho nhà đầu tư chiến lược, thu về tổng số tiền hơn 20.200 tỷ đồng. Việc đẩy mạnh tăng vốn cấp 2 thông qua phát hành trái phiếu cùng với tăng vốn điều lệ giúp BIDV có dư địa tăng trưởng tín dụng, đồng thời đáp ứng Basel II và lộ trình giảm dần tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn theo quy định.  

Có thể bạn quan tâm