Bình Định xin ý kiến Chính phủ về dự án Trung tâm Trí tuệ nhân tạo hơn 4.000 tỷ

Dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ (phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn) có diện tích khoảng 94ha. Tổng mức đầu tư hơn 4.362 tỷ đồng.
Bình Định xin ý kiến Chính phủ về dự án Trung tâm Trí tuệ nhân tạo hơn 4.000 tỷ

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long vừa ký văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về quá trình triển khai thực hiện dự án Trung tâm Trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ (tại phường Trần Quang Diệu và phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn).

Từ năm 2012, tỉnh Bình Định đầu tư xây dựng tuyến đường Long Vân - Long Mỹ có chiều dài hơn 7km đi qua hai phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân (TP. Quy Nhơn) kết nối Quốc lộ 1A và Quốc lộ 1D, nối các phường Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân với trung tâm Quy Nhơn.

Cùng với việc đầu tư xây dựng tuyến đường, địa phương cũng đã phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị mới Long Vân - Long Mỹ dọc hai bên tuyến đường tại Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 08/5/2013.

Đến năm 2020, tỉnh này điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Long Vân tại Quyết định số 585/QĐ-UBND. Tính chất, mục tiêu quy hoạch là khu đô thị mới hiện đại về tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan; đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội với tính chất là đô thị trí tuệ nhân tạo; điều chỉnh quy hoạch thành khu đô thị trí tuệ nhân tạo để thu hút đầu tư chủ yếu phát triển lĩnh vực nghiên cứu, sáng tạo, phát triển theo thời đại 4.0.

Căn cứ quy hoạch được phê duyệt, UBND tỉnh Bình Định đã triển khai mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị trí tuệ nhân tạo đối với các vị trí quy hoạch đất giáo dục (Trường Đại học), đất khu nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển công nghệ, đất khu sản xuất công nghệ cao và các khu đất ở, thương mại dịch vụ.

Dự án được tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu 2013, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ. Cụ thể, Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ (phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn) có diện tích khoảng 94ha; trong đó, đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ là 11,1 ha; đất ở đô thị là 41,2 ha; đất công trình công cộng là 3,0 ha; đất giáo dục là 3,3 ha… Tổng mức đầu tư hơn 4.362 tỷ đồng.

Dự án gồm các công trình: Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ, chuyên sâu trí tuệ nhân tạo (AI); Cơ sở sản xuất sản phẩm phần mềm; Khu nhà ở hiện đại, thông minh với khoảng 2.100 căn; xây dựng các công trình dịch vụ xã hội đô thị chất lượng cao để đảm bảo cung cấp các tiện ích thiết yếu cho cư dân trong và ngoài khu đô thị theo đặc thù khu đô thị trí tuệ nhân tạo. Tiến độ đầu tư là 8 năm kể từ ngày ký hợp đồng.

UBND tỉnh Bình Định cho biết, trình tự, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên thuộc thẩm quyền UBND tỉnh và được UBND tỉnh thực hiện đúng theo quy định tại Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013 và Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ.

Ngoài ra, dự án này không thuộc đối tượng chấp thuận chủ trương đầu tư theo Điều 31 Luật Đầu tư 2014 (trong đó có quy định dự án đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ).

Sau khi thực hiện đầy đủ các bước theo trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư nói trên, nhà đầu tư trúng thầu thực hiện dự án là Liên danh FPT Quy Nhơn, bao gồm Công ty CP Đô thị FPT Đà Nẵng (đại diện liên danh); Công ty TNHH Đầu tư FPT và Công ty TNHH Phần mềm FPT.

Ngày 30/11/2020, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 4922/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Ngày 21/01/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bình Định đã ký Hợp đồng thực hiện dự án có sử dụng đất với Công ty TNHH Trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn. Đây là doanh nghiệp dự án do Liên danh FPT Quy Nhơn thành lập để chuyên trách thực hiện dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ.

Vì vậy, UBND tỉnh Bình Định cam kết thực hiện các trình tự, thủ tục về pháp lý của dự án đúng theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm