Bộ Tài chính sẽ thanh, kiểm tra đối với nhóm DN kinh doanh thương mại điện tử

Bộ Tài chính sẽ thanh, kiểm tra đối với nhóm DN kinh doanh thương mại điện tử

Tin từ Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 3 này cơ quan chức năng của Bộ sẽ triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với nhóm doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch tổng thể thực hiện các giải pháp tại đề án “Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam” nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử trong nước và xuyên biên giới, chú trọng hoạt động cung cấp dịch vụ số xuyên biên giới của nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam.

Quảng cáo

Trong đó đặt ra nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, Ngành, tổ chức, hiệp hội; xây dựng cơ sở dữ liệu rủi ro; kiểm tra, đối chiếu thông tin người nộp thuế; thanh tra đối với người nộp thuế lớn, phức tạp, không tuân thủ nghĩa vụ thuế...

Chỉ trong tháng 2/2022, thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 10.099 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 186.853 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu đã bắt giữ 1.770 vụ; kiến nghị xử lý tài chính 8.967.393 triệu đồng.

Trong đó, kiến nghị thu hồi nộp 2.095.606 triệu đồng, kiến nghị xử lý tài chính khác 6.213.505 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 658,282 triệu đồng. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 1.681.164 triệu đồng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, việc VEC tự cân đối, bố trí vốn đối ứng có ưu điểm là phù hợp với quy định của pháp luật và không phải qua đầu mối Bộ Giao thông Vận tải nhận kế hoạch.

Thứ hai, 28/11/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia