Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ 4 nhóm vấn đề về quy hoạch chung TP. HCM

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa có kết luận về thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP. HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 và nhiệm vụ Quy hoạch chung TP Thủ Đức trực thuộc TP. HCM.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ 4 nhóm vấn đề về quy hoạch chung TP. HCM

Đối với nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP. HCM, UBND TP. HCM và các đơn vị liên quan làm rõ hơn sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch chung theo 4 nhóm vấn đề: Vai trò, vị trí và tính chất của TP trong vùng TP. HCM; chiến lược mới phát triển kinh tế xã hội như phát triển đô thị thông minh trên cơ sở chuyển đổi số; dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; trung tâm tài chính quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã nêu ra nhiều hướng nhiệm vụ liên quan đến rà soát, cập nhật, bổ sung căn cứ pháp lý; hiện trạng, mục tiêu, tính chất của đô thị; xác định, rà soát ranh giới lập quy hoạch để phù hợp, thống nhất với quy hoạch khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng yêu cầu UBND TP và các sở ngành liên quan cần phải làm rõ mối quan hệ không gian giữa TP. HCM với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cũng như với TP Thủ Đức, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và hệ thống cảng biển trong vùng.

Hồ sơ Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP. HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 được Sở Xây dựng và Kiến trúc TP hoàn chỉnh vào tháng 5/2021.

Cụ thể, phạm vi nghiên cứu quy hoạch trực tiếp là toàn bộ diện tích thuộc ranh giới hành chính TP. HCM 209.555 ha và Khu đô thị biển Cần Giờ 2.870 ha.

Quy mô dân số dự kiến đến năm 2040 khoảng 13 - 14 triệu người, đến năm 2060 khoảng 16 triệu người. Trong đó bao gồm TP Thủ Đức khoảng 1,9 triệu người, đến năm 2060 là 3 triệu người và Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ khoảng 230.000 người.

Quy mô đất đai dự kiến phát triển đô thị đến năm 2040 khoảng 100.000 - 110.000 ha.

TP. HCM xác định tầm nhìn đến năm 2060 là thành phố đổi mới, sáng tạo, phát triển năng động, tiên phong trong vùng đô thị lớn, trung tâm kinh tế tri thức, kinh tế biển và giao thương quốc tế của Việt Nam, trung tâm tài chính và dịch vụ của châu Á Thái Bình Dương.

Đối với nhiệm vụ quy hoạch chung TP Thủ Đức, Bộ trưởng đề nghị xác định thời hạn quy hoạch đến năm 2040, không xác định tầm nhìn quy hoạch. 

Về nội dung, TP. HCM cần nghiên cứu bổ sung các yêu cầu về thu thập tài liệu, số liệu; rà soát các tiêu chuẩn, tiêu chí cần bổ sung để hoàn thiện theo chất lượng đô thị loại I. 

Đồng thời, UBND TP cần rà soát đánh giá hiện trạng kinh tế xã hội, các dự án đang triển khai thực hiện, sử dụng đất, gắn kết giao thông công cộng để khai thác hiệu quả quỹ đất trong phát triển đô thị và khu chức năng; phân tích động lực phát triển đô thị, công tác dự báo về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, dân số, đất đai, hạ tầng và tác động của điều kiện tự nhiên đến TP. 

Ngoài ra, Bộ trưởng yêu cầu làm rõ mối quan hệ không gian giữa TP. HCM với TP Thủ Đức và liên kết các đô thị lân cận tại Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó, nhiệm vụ quy hoạch chung TP Thủ Đức được Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP. HCM xác định thời hạn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Quy mô lập quy hoạch TP Thủ Đức là hơn 21.000 ha với định hướng đô thị sáng tạo, tương tác cao, trở thành hạt nhân thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của TP.

Dự báo dân số cư trú tại TP Thủ Đức sẽ đạt mức 1,5 triệu người vào năm 2030, đạt mức 1,9 - 2,2 triệu người vào năm 2040 và đạt mức 3 triệu người vào năm 2060. 

Về quy mô đất đai, đến năm 2030, đất xây dựng đô thị khoảng 18.930 ha; đến năm 2040, đất xây dựng đô thị là khoảng 19.994 ha.

Có thể bạn quan tâm