Bộ Xây dựng đề xuất điều chỉnh đề án xây dựng nhà ở xã hội xuống còn hơn 1 triệu căn

Thay vì đề xuất xây 1.416.700 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030 như ban đầu, thì Bộ Xây dựng đã có sự điều chỉnh xuống còn 1.062.200 căn và báo cáo Thủ tướng về vấn đề này.

Cụ thể, ban đầu, lượng nhà ở xã hội được Bộ Xây dựng đưa ra trong dự thảo lên tới 1.416.700 căn hộ. Trong đó, giai đoạn 2021-2025, sẽ hoàn thành xây dựng khoảng 571.200 căn hộ; giai đoạn 2025-2030 hoàn thành khoảng 845.500 căn hộ. Theo đó, nguồn vốn thực hiện dự án cũng lên tới 1.130.000 tỷ đồng.

Sau đó, Bộ Xây dựng đã gửi các thành viên Chính phủ đọc và có ý kiến và đến nay, Bộ đã nhận được 18 ý kiến góp ý của các thành viên Chính phủ đối với nội dung đề án. Trong đó, có 11 ý kiến đồng ý, 3 ý kiến đề nghị bổ sung nội dung, 3 ý kiến khác và 1 ý kiến không đồng ý với nội dung đề án.

Tuy nhiên, sau khi đọc đề án, nhiều thành viên Chính phủ đã bày tỏ băn khoăn và đề nghị cân nhắc mục tiêu, số lượng căn nhà ở xã hội, làm rõ nguồn lực thực hiện đề án.

nhà ở xã hội
Giai đoạn 2021-2025, Bộ Xây dựng đề xuất sẽ xây dựng khoảng 428.000 căn nhà ở xã hội; giai đoạn 2025-2030 xây dựng 634.200 căn nhà ở xã hội

Giải trình băn khoăn này, Bộ Xây dựng cho biết, mục tiêu số lượng căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong đề án được bộ tổng hợp theo số liệu báo cáo của các địa phương; trên cơ sở chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được thông qua hoặc đăng ký số lượng.

Sau khi tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ về tính khả thi của đề án, Bộ này đã đề xuất Thủ tướng điều chỉnh hạ mục tiêu đề án xuống còn 1.062.200 căn nhà ở xã hội, giảm 354.500 căn nhà ở xã hội so với đề xuất ban đầu.

Như vậy, giai đoạn 2021-2025, Bộ Xây dựng đề xuất sẽ xây dựng khoảng 428.000 căn nhà ở xã hội; giai đoạn 2025-2030 xây dựng 634.200 căn nhà ở xã hội. Đồng thời, giảm nguồn lực thực hiện xây dựng xuống còn 849.500 tỷ đồng, giảm khoảng 280.500 tỷ đồng so với đề xuất ban đầu.

Ngoài ra, để thúc đẩy đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, thời gian qua, Bộ Xây dựng đã đề xuất Chính phủ bố trí gói vay ưu đãi 110.000 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 55.000 tỷ cho người mua nhà vay, 55.000 tỷ còn lại sẽ dành cho các doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội vay.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, theo dự thảo Luật nhà ở sửa đổi sẽ được trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 5 tới, và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm chính sách nhà ở xã hội. Việc phát triển nhà ở xã hội trong những năm tới sẽ hạn chế sử dụng nguồn lực nhà nước, đồng thời tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa, có cơ chế ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp (tham gia đầu tư nhà ở xã hội trong phạm vi đề án để bán, cho thuê, thuê mua).

Theo đó, các địa phương sẽ chủ động cân đối ngân sách để hỗ trợ đầu tư nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về ngân sách, đầu tư công. Các địa phương sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và điều kiện của địa phương để cân đối nguồn lực hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội.

Có thể bạn quan tâm