Hà Nội: Đặt mục tiêu hoàn thành 22 dự án nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025

UBND TP Hà Nội vừa thông qua Quyết định 5063/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.
nhà ở xã hội
Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành 22 dự án nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025

Theo đó, Kế hoạch nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội từng năm giai đoạn 2021 - 2025 theo các chỉ tiêu phát triển nhà ở trong Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 được UBND thành phố phê duyệt; làm cơ sở để thành phố chủ động kiểm soát công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025, đáp ứng cơ bản nhu cầu nhà ở xã hội của người dân.

Dựa theo kế hoạch, UBND thành phố đánh giá tổng nhu cầu diện tích sàn nhà ở xã hội giai đoạn sau năm 2020 cần đầu tư xây dựng mới khoảng 6,8 triệu m2 sàn.

Còn theo Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 - 2030 được phê duyệt, mục tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2025 khoảng 1,25 triệu m2 sàn.

Về khả năng đáp ứng, từ đầu năm 2021 đến 2022, trên địa bàn thành phố có 4 dự án hoàn thành với khoảng 0,33 triệu mét vuông sàn nhà ở xã hội. Ngoài ra, hiện có 46 dự án đang triển khai với khoảng 2,9 triệu mét vuông sàn và 5 dự án khu nhà ở xã hội tập trung đang được nghiên cứu triển khai.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Hà Nội xác định nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội trọng tâm gồm: Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai và hoàn thành 22 dự án hiện có quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư.

Thành phố sẽ tiếp tục triển khai 28 dự án còn lại (khoảng hơn 2.015 triệu mét vuông sàn) dự kiến hoàn thành giai đoạn sau năm 2025 để bù đắp phần diện tích nhà ở còn thiếu so với mục tiêu kế hoạch.

Về kế hoạch cụ thể theo từng năm giai đoạn 2021 - 2025, Hà Nội xác định: Năm 2021 đạt 88.200 m2 sàn nhà ở. Năm 2022 dự kiến đạt 257.000 m2 sàn nhà ở. Năm 2023 dự kiến đạt 32.900 m2 sàn nhà ở. Năm 2024 dự kiến đạt 361.700 m2 sàn nhà ở. Năm 2025 dự kiến đạt 475.200 m2 sàn nhà ở.

Hà Nội dự kiến vốn để hoàn thành phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025 là khoảng 12.350 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến nguồn vốn ngân sách khoảng 283 tỷ đồng, ngoài ra là vốn huy động xã hội hóa từ các doanh nghiệp, nguồn vốn cho vay ưu đãi của thành phố từ quỹ đầu tư phát triển, ngân hàng chính sách xã hội, các tổ chức tín dụng khác.

Thành phố dự định chi ngân sách để đầu tư các công trình hạ tầng xã hội như trường học, trạm y tế bảo đảm đồng bộ, giúp hạ giá thành nhà ở cho người dân.

Có thể bạn quan tâm