Cần Thơ mời gọi đầu tư xã hội hoá 3 dự án xử lý rác, có nhà máy công suất 400 tấn/ngày đêm

Cần Thơ mời gọi đầu tư xã hội hoá 3 dự án xử lý rác, có nhà máy công suất 400 tấn/ngày đêm

TP Cần Thơ mời gọi đầu tư 3 dự án gồm xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, xử lý chôn lấp chất thải tro bay của 1 nhà máy đốt rác phát điện và thêm một lò đốt rác mới.

TP Cần Thơ vừa có văn bản mời gọi đầu tư 3 dự án xử lý chất thải rắn đặt tại huyện Thới Lai. Cụ thể, theo Công văn số 5721/UBND-XDĐT do Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện ký, UBND thành phố thống nhất về chủ trương thực hiện mời gọi đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách theo hình thức xã hội hóa đối với 3 dự án:

Dự án xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường; Dự án xử lý chôn lấp chất thải tro bay của Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) Cần Thơ và Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) Cần Thơ công suất 400 tấn/ngày đêm (thêm một lò đốt chất thải rắn mới) theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ.

UBND TP Cần Thơ giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất danh mục xã hội hóa đối với các dự án nêu trên, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. Chủ tịch UBND huyện Thới Lai tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu A và B của khu xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai với diện tích còn lại khoảng 15/35 ha để chủ động trong công tác mời gọi đầu tư các dự án xử lý chất thải rắn trong thời gian tới.

Quảng cáo

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện, Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị có liên quan nghiên cứu hình thức đầu tư thực hiện xử lý chất thải không đốt được, đảm bảo hiệu quả, khả thi và theo đúng quy định...

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở đề xuất của các đơn vị và căn cứ quy định pháp luật hiện hành, rà soát, tổng hợp các dự án (trong đó có các dự án nêu trên), tham mưu thực hiện điều chỉnh, bổ sung danh mục các cơ sở đăng ký thực hiện xã hội hóa và công bố rộng rãi các dự án nằm trong danh mục các cơ sở đăng ký thực hiện xã hội hóa theo đúng quy định.

Đối với Dự án xử lý chôn lấp chất thải tro bay của Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) Cần Thơ, tháng 8/2021, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục kêu gọi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Trước đó, TP Cần Thơ đã đầu tư một nhà máy xử lý chất thải rắn (rác thải sinh hoạt) nằm trong Khu xử lý chất thải rắn ở huyện Thới Lai và đi vào hoạt động từ cuối năm 2018. Quá trình hoạt động của nhà máy này đã phát sinh hàng ngàn tấn tro bay hiện chưa được xử lý.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo 3 địa phương Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên thống nhất sẽ thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư để bàn giao 70% diện tích mặt bằng các gói thầu xây lắp được hoàn thành trước ngày 30/6/2023, và đến 31/12/2023 sẽ cơ bản bàn giao mặt bằng.

Thứ bảy, 01/10/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia