Chỉ hơn 50% doanh nghiệp đạt chuẩn công bố thông tin năm 2021

Số doanh nghiệp đạt chuẩn công bố thông tin năm 2021 là 389 doanh nghiệp, tăng 60 doanh nghiệp so với năm 2020, tương tứng với tỷ lệ tăng từ 45,13% năm 2020 lên 53,73% trên tổng sổ doanh nghiệp thực hiện khảo sát.

Chương trình IR Awards 2021 vừa công bố kết quả khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) trên thị trường chứng khoán của tất cả doanh nghiệp niêm yết sàn HOSE và HNX trong năm 2021 (giai đoạn 01/05/2020 – 30/04/2021).

Hoạt động khảo sát này thuộc Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm 2021 do Vietstock phối hợp với FILI (cơ quan báo chí của Hiệp hội VAFE) đồng tổ chức.

Việc khảo sát được thực hiện đối với 724 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trước ngày 01/05/2020. Các quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 06/10/2015 và Thông tư 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 và các quy định, thông báo khác từ các cơ quan Nhà nước liên quan được áp dụng làm chuẩn mực chính cho Bộ tiêu chí khảo sát, áp dụng cho kỳ khảo sát từ ngày 01/05/2020 đến 30/04/2021.

Quảng cáo

Kết quả khảo sát cho thấy, các doanh nghiệp niêm yết ngày càng đáp ứng tốt hơn nghĩa vụ CBTT theo quy định. Tuy nhiên, cũng chỉ có 389 đơn vị, chiếm 53.73% tống số doanh nghiệp thực hiện khảo sát đạt chuẩn CBTT. So với năm 2020, số doanh nghiệp đạt chuẩn tăng 60 đơn vị, vì vậy tỷ lệ đạt chuẩn cũng tăng từ 45.13% lên 53.73%.

Large Cap vẫn là nhóm có hoạt động quản trị công bố thông tin tốt nhất, Small & Micro Cap là nhóm có hoạt động quản trị công bố thông tin yếu nhất. Cụ thể, nhóm Large Cap có 30 đơn vị đạt chuẩn CBTT, chiếm 68% trong tổng số doanh nghiệp cùng nhóm; Mid Cap có 111 doanh nghiệp, chiếm 63%; Small & Micro Cap có 248 doanh nghiệp, chiếm 49%.

Nếu như trong năm 2020 các lỗi CBTT tập trung vào báo cáo tài chính thì trong năm 2021, các lỗi CBTT nổi bật liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên và nhắc nhở hay xử phạt vi phạm CBTT với lần lượt là 128 doanh nghiệp và 88 doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp vi phạm liên quan đến CBTT báo cáo quản trị trong kỳ là 104 đơn vị.

CBTT là nghĩa vụ bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán Việt Nam. Đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của các doanh nghiệp niêm yết với cộng đồng nhà đầu tư nói chung và các cổ đông nói riêng.

Tuy nhiên, dù là năm đầu tiên tỷ lệ doanh nghiệp đạt chuẩn CBTT đạt trên 50% nhưng với chỉ khoảng một nửa các doanh nghiệp đạt chuẩn như vậy cho thấy, minh bạch thông tin vẫn là một trở ngại cho các nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường chứng khoán.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia