Tập đoàn Hưng Thịnh trở thành cổ đông lớn của Công ty Vietravel

Công ty Vietravel (mã chứng khoán: VTR) vừa có báo cáo về kết quả đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Tập đoàn Hưng Thịnh trở thành cổ đông lớn của Công ty Vietravel

Theo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ, Công ty Vietravel đã phát hành 6 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 28.000 đồng được hoán đổi thành 1 cổ phiếu phổ thông phát hành thêm. Tổng giá trị nợ được hoán đổi là 168 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (7/2).

Bên cạnh đó, Công ty Vietravel cũng chào bán thành công cổ phiếu riêng lẻ 6 triệu cổ phiếu cho ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel và một số lãnh đạo Công ty Vietravel trong đợt phát hành riêng lẻ này. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán này là 72 tỷ đồng.

Sau giao dịch hoán đổi cổ phiếu này, Tập đoàn Hưng Thịnh đã trở thành cổ đông lớn chiếm 20,5% vốn cổ phần của Công ty Vietravel. 

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vietravel cũng trở thành cổ đông lớn của đơn vị này khi tỷ lệ sở hữu của ông Kỳ tăng lên 11,18% (tương dương nắm giữ 2,9 triệu cổ phiếu VTR). 

Sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Công ty Vietravel đã nâng vốn điều lệ từ 172,9 tỷ đồng lên 292,9 tỷ đồng. Tổng số cổ phiếu hiện có của Viettravel là 29,2 triệu cổ phiếu.

Kế hoạch chào bán thêm 12 triệu cổ phiếu VTR nằm trong kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Vietravel. 

Năm 2022 được coi là "năm bản lề" của Công ty Vietravel sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 khi công ty này tập trung tái cấu trúc công ty. Vietravel đã thành lập Công ty cổ phần Công ty Vietravel Holdings với vốn điều lệ 500 tỷ đồng; đồng thời chuyển nhượng 55,58% vốn tại Công ty cổ phần Hàng không lữ hành Việt Nam, 60% vốn tại Công ty cổ phần Vận chuyển thế giới và 95,13% vốn Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và phát triển văn hoá cho Công ty Vietravel Holdings.

Quý 4/2022, dù doanh thu đạt hơn 1.133 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế của Công ty Vietravel chỉ đạt hơn 64,7 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ. Lý giải về vấn đề này, Công ty Vietravel cho biết, trong quý 4/2022, công ty đã thực hiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc giảm tỷ lệ cổ phần doanh nghiệp đang sở hữu tại các công ty thành viên gồm Công ty Vietravel Airlines, WorldTrans, Xuất nhập khẩu và phát triển văn hoá (CDIMEX) cho Công ty Vietravel Corporation để quản lý theo mô hình tập đoàn.

Cổ phiếu VTR bị hạn chế giao dịch từ 13/9/2022 do âm vốn chủ sở hữu do Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét có vốn chủ sở hữu âm. (âm 97,5 tỷ đồng). Theo báo cáo tài chính quý 4/2022, vốn chủ sở hữu của Công ty Vietravel đã tăng lên hơn 128,8 tỷ đồng. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng, cổ phiếu này sẽ thoát khỏi tình trạng hạn chế giao dịch trong thời gian tới. 

Có thể bạn quan tâm