Chưa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Cục thuế tỉnh và các sở ngành liên quan rà soát, làm rõ nếu không ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 thì năm 2022 áp dụng văn bản nào, cơ sở pháp lý?

"Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh không cho ý kiến vậy sắp tới xử lý như thế nào? Đánh giá các tồn tại, vướng mắc, tác động (nếu có), đề xuất giải pháp xử lý, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định", văn bản nêu rõ.

Trước đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có tờ trình gửi HĐND tỉnh này về việc xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn.

UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh tăng giá đất nông nghiệp (cây lâu năm, cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản) tại khu vực đô thị và khu vực nông thôn.

Cụ thể, đối với khu vực đô thị, UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh quy định giá đất trồng cây lâu năm và hàng năm bằng nhau, áp dụng theo khung giá đất tối đa theo Nghị định của Chính phủ và cộng thêm 50% so với mức giá tối đa. Còn đất nuôi trồng thủy sản sẽ bằng 83,33% giá đất trồng cây lâu năm theo vị trí tương ứng (tăng 25% theo Quyết định 38).

Đối với khu vực nông thôn, đất trồng cây lâu năm và hàng năm tại vị trí 1 (xã Long Sơn, TP Vũng Tàu) là 300.000 đồng/m2 (tăng 25); các địa bàn còn lại được xác định điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng tại Quyết định 38. Các vị trí 2,3,4,5 được xác định  theo hệ số giá đất nông nghiệp của các vị trí đất nông nghiệp tại quyết định trên.

Quảng cáo
hệ số điều chỉnh giá đất
Đến nay UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn chưa ban hành bảng giá đất năm 2022.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề xuất điều chỉnh tăng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh, đất thương mại dịch vụ.

Cụ thể, phương án 1 là giá đất vị trí 1 (2022) bằng giá đất tại vị trí 1 Bảng giá đất (Quyết định 38) nhân với hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021. Theo phương án này, bảng giá đất ở điều chỉnh bằng 1,1 - 1,7 lần so với Quyết định 38.

Phương án 2, TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa và các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc và Long Điền áp dụng theo hệ số 1,78 cho tất cả các tuyến đường khu vực đô thị và khu vực nông thôn. Huyện Côn Đảo áp dụng hệ số 2,78 cho tất cả các tuyến đường. Thị xã Phú Mỹ áp dụng hệ số 2,2 cho tất cả các tuyến đường,...

Phương án 3, xây dựng theo hệ số giá đất cụ thể đã được UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2021. Cụ thể, TP Vũng Tàu (2,26), TP Bà Rịa (2,33), Thị xã Phú Mỹ (4,13), huyện Châu Đức (2,26), huyện Xuyên Mộc (2,68), huyện Đất Đỏ (4,53), huyện Côn Đảo (6,13).

Ngoài ra, giá đất rừng sản xuất, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ cũng được đề xuất điều chỉnh tăng.

Sau đó, phương án sửa đổi, điều chỉnh Bảng giá các loại đất đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đăng tải trên Cổng Thông tin Điện tử tỉnh để lấy ý kiến ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, nhân dân. Thời gian lấy ý kiến kết thúc vào ngày 13/8. Dự kiến Bảng giá đất điều chỉnh sẽ có hiệu lực áp dụng trong tháng 9. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh này vẫn chưa ban hành bảng giá đất mới.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thời gian qua, thị trường bất động sản gặp phải rất nhiều khó khăn, về phía chính phủ đã có rất nhiều động thái nhằm hỗ trợ tháo gỡ nhưng vướng mắc cho thị trường này...

Thứ sáu, 03/02/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia