Công ty 397 dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt

Công ty Cổ phần 397 vừa có thông báo về việc trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 51% bằng tiền mặt và cổ phiếu.
Công ty Cổ phần 397
Trụ sở làm việc của Công ty Cổ Phần 397 (BCB)

Theo thông tin công bố, Công ty Cổ phần 397 (mã chứng khoán: BCB) sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức là 23/6.

Việc trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 37,562%, tương đương mỗi cổ phiếu sẽ được nhận 3.756,3 đồng. Ngoài ra BCB còn phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông trong năm 2023 với tỷ lệ 14%, tương đương người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 14 cổ phiếu mới. Sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để thưởng cho cổ đông, dự kiến vốn điều lệ mới sẽ là 57 tỷ đồng. Người sở hữu sẽ nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký hoặc nhận cổ tức ngay tại công ty.

Với hơn 5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp này sẽ phải chi ra khoảng hơn 18 tỷ đồng tiền mặt và phát hành thêm 700.000 cổ phiếu (tương đương 7 tỷ đồng) để chi trả cổ tức cho năm 2022. Nguồn vốn phát hành được lấy từ Quỹ đầu tư phát triển lũy kế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại thời điểm 31/12/2022, căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Về kết quả kinh doanh năm 2022, doanh thu của doanh nghiệp đạt 1.263 tỷ tăng 10% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 19 tỷ, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến trong năm nay, BCB đặt kế hoạch với lợi nhuận sau thuế đạt 20 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp này dự kiến cũng đưa ra mức tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là 28%.

Công ty Cổ phần 397
Cổ phiếu BCB không có giao dịch

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của Công ty Cổ phần 397 đang có mức giá 400 đồng và không có giao dịch.

Được biết, tiền thân Công ty Cổ phần 397 là đội khai thác than số 1 được thành lập từ năm 1996 trực thuộc Công ty Đông Bắc. Công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác than, thu gom than, bán buôn nhiên liệu, vận tải hàng hoá đường bộ...

Có thể bạn quan tâm