Công ty kiểm toán lên tiếng về khoản ủy thác đầu tư của Tân Tạo cho bà Đặng Thị Hoàng Yến

Công ty kiểm toán cho rằng chưa có đầy đủ bằng chứng về khoản ủy thác đầu tư 314 tỷ đồng của Tân Tạo cho bà Đặng Thị Hoàng Yến.
Công ty kiểm toán lên tiếng về khoản ủy thác đầu tư của Tân Tạo cho bà Đặng Thị Hoàng Yến

Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (MCK: ITA) vừa công bố BCTC bán niên đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) kiểm toán.

Trong báo cáo này, AASCS cho rằng khoản tiền 314 tỷ đồng được Tân Tạo ghi nhận vào mục "đầu tư góp vốn vào đơn vị khác" theo dạng ủy thác đầu tư cho cá nhân là Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến (Maya Dangelas) là chưa phù hợp với quy định kế toán, chưa có đầy đủ bằng chứng và chưa được bên nhận vốn đầu tư xác nhận.

Thứ hai, đơn vị kiểm toán cũng cho biết không đủ cơ sở kiểm chứng nghiệp vụ khoản uỷ thác đầu tư trị giá hơn 223 tỷ bằng tiền mặt cho bà Yến phát sinh trong 6 tháng đầu năm.

Ngay sau khi có BCTC kiểm toán, Tân Tạo cũng đã có giải trình về báo cáo này. Trong đó, Tân Tạo cho biết khoản ủy thác cho bà Yến là là khoản uỷ thác đầu tư vào các dự án công nghệ cao tại Mỹ theo các biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông từ 2019-2021.

Ngoài ra, trong BCTC sau soát xét của Tân Tạo cũng có nhiều chênh lệnh so với báo cáo tự lập.

Cụ thể như giá trị đầu tư tài chính dài hạn ITA này tự công bố là 3.018 tỷ đồng nhưng báo có sau soát xét lên tới 3.644 tỷ đồng.

Ngược lại, khoản phải thu ngắn hạn tự công bố là 2.609 tỷ đồng thì kiểm toán cho rằng chỉ khoảng 2.200 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 6/2022, tổng tài sản của Tân Tạo đạt 13.473 tỷ đồng, nhiều hơn khoảng 230 tỷ đồng so với báo cáo công ty tự lập lần đầu.

Có thể bạn quan tâm