CTCP Đầu tư và Công nghiệp Việt Hưng bị UBCKNN xử phạt

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 252/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Việt Hưng trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Việt Hưng bị phạt tiền 60.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

 CTCP Đầu tư và Công nghiệp Việt Hưng
CTCP Đầu tư và Công nghiệp Việt Hưng bị UBCKNN xử phạt

Nguyên nhân là do CTCP Đầu tư và Công nghiệp Việt Hưng đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty này công bố thông tin không đúng thời hạn đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với: Thông tin trước đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ năm 2021, kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ năm 2021, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021.

Được biết, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Việt Hưng thành lập ngày 8/9/2015, địa chỉ đặt tại Khu công nghiệp dệt may Phố Nối, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Đơn vị này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu. Chủ tịch hội đồng quản trị là ông Lê Hắc Hải (SN 1979).

Có thể bạn quan tâm