Cục Thuế Hà Nội sẽ làm việc cả 2 ngày nghỉ để tiếp nhận tiền sử dụng đất

Cục Thuế Hà Nội sẽ làm việc cả 2 ngày nghỉ để tiếp nhận tiền sử dụng đất

Do mốc thời hạn thanh toán tiền sử dụng đất (ngày 28/2/2021) trùng vào ngày chủ nhật nên Cục Thuế TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan làm việc cả thứ 7 và chủ nhật để tiếp nhận, giải quyết cho người dân.

Cục Thuế TP. Hà Nội đã có công văn (ngày 26/2) gửi các Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã và khu vực đề nghị bố trí cán bộ công chức đi làm cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật để giải quyết thủ tục thanh toán nghĩa vụ tài chính theo Nghị định 79/2019/NĐ-CP.

Cụ thể, công văn của Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 sửa đổi điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về việc thu tiền sử dụng đất (SDĐ).

Theo đó hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền SDĐ trước ngày 01/3/2016 thì tiếp tục thanh toán tiền SDĐ còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28/02/2021. Kể từ ngày 01/3/2021 trở về sau thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền SDĐ còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Quảng cáo

Do mốc thời hạn thanh toán tiền sử dụng đất (ngày 28/02/2021) trùng vào ngày Chủ nhật, ngày 23/02/2021, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có công văn 5632/CTHN-QLĐ gửi Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đề nghị phối hợp tham gia việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các trường hợp ghi nợ tiền SDĐ theo quy định tại Nghị định 79/2019/NĐ-CP.

Để đảm bảo việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ và chốt danh sách các trường hợp hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền SDĐ trước ngày 01/3/2016 đến thanh toán tiền SDĐ còn nợ theo quy định, Cục Thuế đề nghị các Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã và khu vực chỉ đạo các bộ phận chuyên môn bố trí cán bộ, công chức đi làm thêm giờ.

Cụ thể bố trí cán bộ, công chức đi 02 ngày 27 và 28/02/2021 (thứ Bảy và Chủ nhật) để đảm bảo việc giải quyết thủ tục thanh toán tiền SDĐ còn nợ đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền SDĐ trước ngày 01/3/2016.

Đồng thời chủ động tham mưu, báo cáo các UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn bố trí cán bộ trực tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 28/02/2021 đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đến thanh toán tiền SDĐ còn nợ theo quy định tại Nghị định 79/2019/NĐ-CP.

 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia